Bruisende stad, bloeiende dorpen!

Wij zijn Belang van Nederland Zaltbommel

BVNL Zaltbommel wil met haar positieve doordachte geluid verandering brengen in de manier waarop de lokale politiek gevoerd wordt. Onze visie op de gemeente is te typeren onder het motto bruisende stad en bloeiende dorpen. Vertrouwen in elkaar staat bovenaan als het gaat om communiceren met elkaar en dan vooral mét onze inwoners. De politiek draait tenslotte om onze mensen! Wij geloven erin dat we op die manier de gemeentepolitiek dichter bij onze kiezers brengen waardoor je een goede basis legt voor een stabiele toekomst! Verbinden, de juiste keuzes maken om te investeren en daarmee werken aan een nóg mooiere gemeente Zaltbommel!

Daarom BVNL Zaltbommel

Nieuws

Vragen: Vrijetijdsbesteding Jongeren

BVNL constateert dat er voor jongeren zeer weinig te doen is in onze gemeente. Helemaal na de sluiting van De Heeren van Suylichem en het American Roadhouse is er weinig meer overgebleven. Dat terwijl leisure gelegenheden van groot belang zijn voor de leefbaarheid en...

Vragen: Watertaxi

In 2018 en 2019 zijn er pilots geweest met een watertaxi tussen Zaltbommel en Slot Loevestein. Op basis van de pilot in 2019 is besloten om te stoppen met de watertaxi. De fractie BVNL ziet echter geen reden waarom de watertaxi niet rendabel zou kunnen functioneren....

Vragen: Jacobskruiskruid

Op 17 juli is een artikel op Digitaalburg.nl gepubliceerd over Jacobskruiskruid in de Bommelerwaard. Boeren en houders van dieren zijn verontrust over de wijze waarop het giftige Jacobskruiskruid zich razendsnel verspreid in onze gemeente. Van Natura 2000 gebied...

Statement: Stikstofprobleem

In essentie hebben we in de gemeente Zaltbommel geen stikstofprobleem, de overschrijding van de depositienormen in onze gemeente is zeer minimaal. Mede hierom valt het BVNL tegen dat de kernboodschap van het college zeer vrijblijvend is en dat het college niet toezegt...

Vervolgvragen: Situatie riolering Waterstraat Zaltbommel

Het is helder dat geredeneerd en gehandeld wordt vanuit een bepaald protocol. Kennelijk is het zo dat door de Gemeenteraad een Water- en rioleringsplan wordt vastgesteld. Dit wordt vastgesteld – gaan we vanuit – door adviezen en rapporten. Echter, of de...

Vragen: Doelstelling woningbouw

Naar aanleiding van de bijeenkomst aantrekkelijke gemeente op donderdag 19 mei hebben we een aantal vragen m.b.t. het thema wonen. BVNL heeft geconstateerd dat de gemeente Zaltbommel zich als doel heeft gesteld om tussen 2020-2030 het aantal van 1450 woningen te...

Vragen: Actie tegelwippen

BVNL Zaltbommel ondersteunt de tegelwip-actie van de gemeente. We begrijpen uit de sociale media dat de gemeente een tegeltaxi wil gaan opzetten voor het afvoeren van oude tegels. Hoewel het initiatief een mooie is, hebben we toch een aantal vraagtekens bij de...

Vragen: Situatie riolering Waterstraat Zaltbommel

Het klimaat is aan verandering onderhevig. Over de laatste 50 jaar is aan het aantal neerslagextremen toegenomen volgens het KNMI. Bij de recente zware regenval op donderdag 19 mei is in de gemeente op verschillende plekken overlast ontstaan. Met name de “oudere”...

Vragen: Waterretentie de Viergetijden geblokkeerd

Het retentiegebied de Viergetijden in Nederhemert is geblokkeerd bij hevige regenval. Al jaren zorgt dit voor overlast bij meer extreme regenval. Het water kan dan niet meer weg in een deel van Nederhemert. Gevolg is dat straten als de Pinksterbloemstraat en de...

Statement opvang Oekraïense vluchtelingen

Gisteren is bekend geworden dat de burgermeester op vraag vanuit de veiligheidsregio sporthal de Maayenbogerd in Aalst beschikbaar heeft gesteld voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. BVNL Zaltbommel steunt de burgermeester hierin. Door de verschrikkelijke...

Volg BVNL Zaltbommel

Blijf op de hoogte en denk mee!