10 Punten

1. Versneld woningen bouwen; inzetten op nieuwe vormen.

De woningnood moet zo snel mogelijk worden aangepakt. BVNL Zaltbommel wil zo snel mogelijk zorgen voor betaalbare woning voor iedereen door bouwen naar behoefte. Wij willen daarvoor ook inzetten op nieuwe vormen van woningen zoals tiny houses en flexibele woningbouw. Ook willen wij leegstaande panden ombouwen tot woningen.

2. Ruimte en mogelijkheden voor onze jongeren.

Onze jongeren zijn van groot belang. Er moeten meer faciliteiten komen voor jongeren. Hierbij denken wij aan laagdrempelige publieke sportfaciliteiten zoals padelvelden. Ook moet de gemeente actief op zoek naar ondernemers die bijvoorbeeld een uitgaansgelegenheid of trampolinepark in onze gemeente willen openen.

3. Permanente bezetting ambulancepost Zaltbommel.

 Op veiligheid mag nooit bezuinigd worden. Er moet altijd één ambulance gestationeerd staan in Zaltbommel om te kunnen voldoen aan de wettelijke norm van binnen 15 minuten ter plaatse. Koste wat het kost moet er voldaan worden aan de wettelijke norm van binnen 15 minuten ter plaatse, dit is namelijk een kwestie van leven en dood.

4. Kleinschalig huisvesten arbeidsmigranten bij ondernemers.

Wij zijn voor kleinschalige huisvesting van arbeidsmigranten bij de ondernemers zelf. Met kleinschalige huisvesting bedoelen we hoofdzakelijk appartementen met maximaal 2 mensen en privé voorzieningen. Dit biedt ook de arbeidsmigranten betere leefomstandigheden. Er wordt streng op toegezien dat de accomodaties bij de ondernemers aan alle eisen voldoen. Wij zien niet het belang van grootschalige huisvesting zoals bijvoorbeeld de locatie in Zuilichem, het grootschalig huisvesten van arbeidsmigranten met minimale privacy kan tot problemen leiden en kan dorpen ontwrichten.

5. Zonnepanelen horen op daken, koeien in de wei.

BVNL Zaltbommel vindt dat het open agrarische landschap van onze gemeente behouden moet worden. De velden moeten dus ruimte bieden voor koeien en gewassen, niet voor zonnepanelen. Er zijn namelijk genoeg daken om zonnepanelen te plaatsen, daar moet op worden ingezet. Ook zijn wij tegen windturbines en zogenaamde kleine windmolens. Wij willen ook inzetten op innovaties op het gebied van stroomopwekking zoals waterkracht uit de Waal en op het vergroenen van de gemeente. Bomen zijn niet alleen een belangrijk onderdeel van duurzaamheidsbeleid, maar zorgen ook voor een aangenamere leefomgeving.

6. MFA in Brakel moet er komen.

In dialoog met de inwoners en verenigingen van Brakel en Zuilichem moet gekeken worden hoe de multifunctionele accommodatie zo snel en goed mogelijk ontwikkeld kan worden. 

7. Harddrugs hard aanpakken.

Drugsoverlast en -criminaliteit moet hard en vooral doordacht bestreden worden. Wij pleiten voor een taskforce bestrijding drugscriminaliteit, echte wijkagenten en goede voorlichting aan jongeren.

8. Parkeren in de binnenstad op zondag gratis.

Het parkeerbeleid in de binnenstad van Zaltbommel moet beter. Een laag uurtarief, geen blauwe zone en op zondag en na 18:00 gratis. Parkeren bij de oude wasserette en Rotterdamse bol moet volledig gratis worden.

9. Gezonde levensstijl bevorderen.

De gemeente moet beleid voeren om een gezonde levensstijl daadkrachtig te bevorderen, bijvoorbeeld door het creëren van een gezonde groene leefomgeving, laagdrempelige sportfaciliteiten en voedselonderwijs.

10. Waar willen we staan in 2040?

BVNL Zaltbommel daagt de gemeente uit om een toekomstvisie op te stellen, een bedrijf of gemeente zonder visie is namelijk stuurloos. Wat voor gemeente willen we zijn in 2040 en hoe gaan we dit bereiken? Aan de hand van deze toekomstvisie willen wij de gemeente verder ontwikkelen.