Het retentiegebied de Viergetijden in Nederhemert is geblokkeerd bij hevige regenval. Al jaren zorgt dit voor overlast bij meer extreme regenval. Het water kan dan niet meer weg in een deel van Nederhemert. Gevolg is dat straten als de Pinksterbloemstraat en de Boterbloemstraat onderlopen en dat kelders in huizen onder water komen te staan.

1. Is het College het met BVNL eens dat deze situatie ongewenst is en dat er een oplossing gezocht dient te worden zowel op korte als lange termijn?
2. Zo ja, hoe gaat de gemeente er voor zorgen dat er een oplossing komt voor deze situatie?
3. In hoeverre past een oplossing hiervoor in de plannen voor klimaat adaptatie van de gemeente Zaltbommel?

Bekijk de antwoorden op deze schriftelijke vragen