Naar aanleiding van de bijeenkomst aantrekkelijke gemeente op donderdag 19 mei hebben we een aantal vragen m.b.t. het thema wonen. BVNL heeft geconstateerd dat de gemeente Zaltbommel zich als doel heeft gesteld om tussen 2020-2030 het aantal van 1450 woningen te bouwen. Het landelijk beleid is in deze periode 1.000.000 woningen te bouwen. Nederland heeft 17.500.000 inwoners, de gemeente Zaltbommel heeft er 30.000. Wanneer we vanuit BVNL deze vertaalslag maken dan bouwt de gemeente met deze berekening 264 woningen te weinig. Tijdens de verkiezingen hebben de beoogde coalitie partijen veelvuldig aangegeven te willen bouwen, bouwen, en nog eens bouwen. BVNL is van mening dat indien we zaken beloven dat je dan ook de daad bij het woord moet voegen.

1. Is het College het met BVNL eens dat de doelstelling van de gemeente te laag is in de periode 2020-2030?
2. Zo ja, hoe gaat de gemeente er voor zorgen dat er een oplossing komt voor deze situatie?
3. BVNL is van mening dat we als gemeente best ambitieus mogen zijn. Gezien onze strategische ligging als randstad gemeente en op steenworp afstand van Brainport Eindhoven vinden we dat Zaltbommel de ambitie van Den Haag wel kan vergroten en zo mogelijk zelfs verdubbelen. Is het College het hier mee eens ?
4. BVNL is van mening dat er, zolang er een groot woningtekort is in de gemeente Zaltbommel, een zelfbewoningsplicht moet zijn voor nieuwbouwwoningen en bestaande woningen die op de markt komen tot de NHG-grens. Dit kan ervoor zorgen dat starters een eerlijkere kans krijgen op de woningmarkt. Is het College het met BVNL eens dat dit een bijdrage kan leveren aan het behalen van de doelstelling? Zo ja, hoe gaat de gemeente dit toepassen?
5. In het kader van zoeken naar mogelijkheden om te bouwen heeft BVNL de volgende 2 vragen:
– Welke criteria hanteert de gemeente voordat ze de openbare ruimte overnemen van een projectontwikkelaar naar realisatie van een nieuwbouwtraject?
– Hoeveel mensen staan er ingeschreven voor een kavel in de gemeente Zaltbommel?

Bekijk de antwoorden op deze schriftelijke vragen