Het is helder dat geredeneerd en gehandeld wordt vanuit een bepaald protocol. Kennelijk is het zo dat door de Gemeenteraad een Water- en rioleringsplan wordt vastgesteld. Dit wordt vastgesteld – gaan we vanuit – door adviezen en rapporten. Echter, of de afwateringscapaciteit nu wel of niet voldoende is, het spreekt voor zich dat omstandigheden zodanig aan het veranderen zijn dat aanpassing geen overbodige luxe is. Regeren = vooruitzien. Wat gaan we hieraan doen?

1. Zijn de adviezen en rapporten waar het College op doelt voldoende up-to-date? Het is immers duidelijk dat regenbuien als gevolg van klimaatverandering steeds intenser en heviger worden. Dit in combinatie met het simpele feit dat riool en regenwater in bijvoorbeeld de Waterstraat niet zijn gescheiden.
2. Is het niet verstandig om (zoals bij het P-terrein aan de Kommerstraat nu wel het geval is) regenwater direct af te voeren i.p.v. op een gemengd riool. Het huidige ontworpen stelsel – deels bestaande vanaf de 2e wereldoorlog – is duidelijk niet meer van deze tijd. 20 mm per uur is kennelijk een norm, als er 25 mm in 10 minuten valt dan is dat een uitzondering waar we mee moeten kunnen leven.
3. Wat is de norm om wel toe te geven aan overlast en wie bepaalt deze?
4. Extreme overlast en schade wordt niet herkend. Op basis waarvan niet?
5. Is het College het met BVNL eens dat de weersomstandigheden zodanig aan het veranderen zijn dat aanpassingen noodzakelijk zijn om een toekomstbestendig afwateringssysteem te realiseren?