In essentie hebben we in de gemeente Zaltbommel geen stikstofprobleem, de overschrijding van de depositienormen in onze gemeente is zeer minimaal. Mede hierom valt het BVNL tegen dat de kernboodschap van het college zeer vrijblijvend is en dat het college niet toezegt zich in te spannen om te voorkomen dat boeren gedwongen moeten stoppen. BVNL wilde oorspronkelijk een motie hiervoor indienen, maar deze hebben we ingetrokken omdat veel partijen deze te vergaand vonden. De motie is vervangen door het stellen van 7 vragen, het antwoord hierop was samen te vatten als “De provincie is leidend en wij praten“. Dat terwijl de gemeente daadwerkelijk een significante rol in de invulling van stikstofdoelen heeft. Aan het einde van de avond kwam nog een motie in stemming met als strekking we steunen de kernboodschap. Hier hebben we tegengestemd omdat deze motie geen enkele toegevoegde waarde heeft en te vrijblijvend is. Wij blijven het dossier stikstofprobleem nauw in de gaten houden.