Op 17 juli is een artikel op Digitaalburg.nl gepubliceerd over Jacobskruiskruid in de Bommelerwaard. Boeren en houders van dieren zijn verontrust over de wijze waarop het giftige Jacobskruiskruid zich razendsnel verspreid in onze gemeente. Van Natura 2000 gebied Loevestein tot aan weiden in Bruchem, overal valt dit gele kruid op. In de basis wordt Jacobskruiskruid, mede vanwege de bittere smaak, niet gegeten door dieren zoals koeien en paarden. Wanneer Jacobskruiskruid in hooi terechtkomt, niet meer herkenbaar is voor dieren door bijvoorbeeld te maaien in een weiland of er te weinig te eten is kunnen koeien en paarden dit alsnog eten. Dit kan in ernstige ziekte of overlijden resulteren, er is namelijk ook geen geneesmiddel tegen vergiftiging door Jacobskruiskruid. Ook kunnen de gifstoffen bij de mens terecht komen door bijvoorbeeld honing en in lagere concentraties zelfs in melk en vlees. BVNL is ervan bewust dat dit een inheemse plant is, maar wij maken ons zorgen over de grote hoeveelheid en snelgroeiende verspreiding van Jacobskruiskruid in onze gemeente.

Naar aanleiding van het artikel ook voor ons College de volgende vragen:

  1. Is de gemeente Zaltbommel zich bewust van het oprukkend Jacobskruiskruid? En is men op de hoogte van de risico’s hiervan?
  2. Verstoort de grote hoeveelheid Jacobskruiskruid wat de gemeente betreft de biodiversiteit in onze gemeente?
  3. Wat is op dit moment exact het beleid rondom de beheersing van ongewenste planten zoals Jacobskruiskruid in Zaltbommel?
  4. Hoe wordt gecommuniceerd over het gevoerde beleid?
  5. Kan er bevestigd worden dat er geen zadenmengsel meer worden gebruikt met Jacobskruiskruid erin voor het inzaaien van bijvoorbeeld bermen?
  6. Is er overleg met andere (semi)overheden en organisaties zoals provincie,Waterschap, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en belangenorganisaties, over de beheersing van ongewenste planten? Wat is de status van dit overleg?
  7. Wat gebeurt er als er door inwoners een MOR melding wordt gedaan m.b.t. Jacobskruiskruid.
  8. Is de wethouder bereid om extra aandacht te geven voor de MOR melding in relatie metJacobskruiskruid om zo ervoor te zorgen dat het niet verder verspreid?
  9. Wat ziet de gemeente als oplossing om het oprukkende Jacobskruiskruid tegen te gaan?