In 2018 en 2019 zijn er pilots geweest met een watertaxi tussen Zaltbommel en Slot Loevestein. Op basis van de pilot in 2019 is besloten om te stoppen met de watertaxi. De fractie BVNL ziet echter geen reden waarom de watertaxi niet rendabel zou kunnen functioneren.

Naar aanleiding van mondelinge beantwoording van een vraag van BVNL betreffende de watertaxi tussen Zaltbommel en Slot Loevestein door wethouder Zondag hebben wij voor het College de volgende vragen:

1. Pas in mei 2019 is besloten om in 2019 een pilot te doen met een veer Zaltbommel-Loevestein. Desondanks een veel te late start met promotie, gebrekkige promotie, een slecht vindbare en toegankelijke opstapplaats, mindere weersomstandigheden en een veerverbinding die absoluut niet geïntegreerd is in de citymarketing hebben alsnog 4252 betalende personen gebruik gemaakt van de watertaxi. Ondanks al deze gebreken is er toch besloten op basis van de resultaten van 2019 te stoppen met de verbinding. Is de wethouder het met BVNL eens dat op basis van de pilot in 2019 geen goed besluit valt te maken vanwege de benoemde gebreken?
2. In de evaluatie is niks terug te lezen over afstemming met hotels, campings en B&B’s in onze gemeente. Is de watertaxi met deze ondernemers gecommuniceerd richting toeristen en zo ja op welke wijze?
3. Wat BVNL betreft zou de watertaxi meer (directe) bestemmingen moeten hebben dan Zaltbommel en Slot Loevestein, dit zal de verbinding namelijk aantrekkelijker maken voor meer mensen. Is er gesproken met de gemeente West Betuwe om bijvoorbeeld Tuil en Haaften als bestemming toe te voegen?
4. De gemeente Gorinchem heeft aangegeven dat er in 2022 ruimte is om Zaltbommel als bestemming op te nemen in de bestaande toeristische verbinding Gorinchem-Woudrichem-Loevestein-Fort Vuren . Waarom is hier geen gebruik van gemaakt?
5. Meerdere ondernemers die wij hebben gesproken waren zeer enthousiast over de pilots in 2018 en 2019 en vertelden dat het voor meer toeristen in de binnenstad zorgde. Is er met ondernemers gesproken over een eventuele financiële bijdrage en samenwerking met lokale ondernemers?
6. De gemeente Zaltbommel wil meer kwaliteitstoeristen (“slow tourism”) aantrekken. Is de wethouder het met BVNL eens dat de watertaxi dan van groot belang is om dit soort toeristen aan te trekken? Daarbij ook lettende op de zeer positieve reacties van mensen die gebruik hebben gemaakt van de watertaxi.
7. Wethouder Zondag gaf bij de beantwoording aan dat volgens de studie is aangetoond dat op geen enkele wijze een watertaxi rendabel valt te maken. Kan het College dit standpunt toelichten?
8. Kijkend naar de Businesscase Varen op de Waal en de Evaluatie pilot Veerverbinding Zaltbommel wordt alleen geschreven over een verbinding Zaltbommel-Slot Loevestein en Zaltbommel-Loevestein-Gorinchem. Is er, als het standpunt is dat de watertaxi op geen enkele wijze rendabel valt te maken, een document wat kijkt naar het toevoegen van meer bestemmingen? Zo ja, kunnen we hier inzicht in krijgen?