Stem 15 maart
in het belang van Gelderland

Wat wil BVNL?

Gelders referendum; inzetten op directe democratie

Wat wil BVNL?

Projecten van en voor de Gelderlanders vanuit de Nuon-miljoenen

Wat wil BVNL?

Stikstofbeleid van tafel; perspectief voor de boer

Wat wil BVNL?

Geen windturbines en zonneweides, er is voldoende ruimte voor zonnepanelen op daken

Wat wil BVNL?

Geen gedwongen gemeentelijke herindelingen

Wat wil BVNL?

Stimuleringsfonds voor Gelderse ondernemers

Wat wil BVNL?

Meer betaalbare woningen door gemeenten de ruimte te geven

Wat wil BVNL?

Geen gedwongen opname asielzoekers, de gemeente bepaalt zelf

Wat wil BVNL?

Goede en veilige infrastructuur

Wat wil BVNL?

Een groene aangename leefomgeving

Laat je stem horen op 15 maart!

BVNL Gelderland in het kort

Belang van Nederland

 • Nieuwe klassiek liberale partij opgericht door Wybren van Haga.
 • Idealen gestoeld op kernwaarden zoals vrijheid, soevereiniteit, gezond verstand, verantwoordelijkheid, barmhartigheid, fatsoen, ambitie, technologische vooruitgang en eenvoud.
 • Lijsttrekker is Arjan de Kok, huidig provinciaal statenlid uit Noordeinde, gemeente Oldenbroek.
 • Een menselijke, slagvaardige en kleine overheid die zich beperkt tot de kerntaken.

Duurzaamheid

 • Inzetten op klimaatadaptatie, aanpassen aan een veranderend klimaat.
 • Kernenergie moet een plek krijgen in de energiemix.
 • Geen windturbines en zonneweides, er is genoeg ruimte voor zonnepanelen op daken.
 • Stimuleren innovaties.
 • Duurzaamheid met gezond verstand benaderen.

Wonen & leefbaarheid

 • Meer betaalbare woningen door gemeenten de ruimte te geven.
 • Een groene aangename leefomgeving.
 • Projecten van en voor de Gelderlanders vanuit de Nuon-miljoenen.
 • Inzetten op amateursport in plaats van grote evenementen zoals de Giro d’Italia.

Infrastructuur

 • Goede en veilige infrastructuur.
 • Behoud van de Gelderse veren.
 • Verkeersveiligheid rond provinciale wegen verbeteren.
 • Opschalen van de N18 naar A18.
 • Investeren in openbaar vervoer, ook in het buitengebied.
 • Steun voor lokale OV-initiatieven.
 • Geen laagvliegroute boven de Veluwe.
 • Geen Noordtak en railterminal Gelderland.

Bestuur & economie

 • Gelders referendum; inzetten op directe democratie.
 • Geen gedwongen gemeentelijke herindelingen.
 • Geen gedwongen opname asielzoekers, de gemeente bepaalt zelf.
 • Een economisch sterk en zelfredzaam Gelderland.
 • Minder strakke regels voor ondernemers.
 • Stimuleringsfonds voor Gelderse ondernemers.

Natuur & stikstof

 • Stikstofbeleid van tafel; perspectief voor de boer.
 • Beheer van wolven om schade te voorkomen.
 • In de Achterhoek het karakteristieke coulissen landschap herstellen.
 • Geen kap van gezonde bomen.
 • Versneld opruimen van vervuild slib in uiterwaarden en natuurplassen.

Wat wil BVNL in de waterschappen?

Eerst water, de rest komt later

Wat wil BVNL in de waterschappen?

Het waterschap moet zich bij de kerntaken houden

Wat wil BVNL Rivierenland?

Bever actief beheren

Wat wil BVNL Vallei & Veluwe?

Meer water vasthouden voor de drogere periodes, met name op de Veluwe