BVNL Zaltbommel ondersteunt de tegelwip-actie van de gemeente. We begrijpen uit de sociale media dat de gemeente een tegeltaxi wil gaan opzetten voor het afvoeren van oude tegels. Hoewel het initiatief een mooie is, hebben we toch een aantal vraagtekens bij de uitvoering van deze actie.

1. Hoe gaat de gemeente er op toezien dat er geen misbruik gemaakt wordt door mensen die de gehele tuin gaan verbouwen en vervolgens mogelijk weer nieuwe tegels gaan aanbrengen?
2. Hoeveel vierkante km straatstenen/ tegels is de gemeente zelf van plan te wippen dit jaar? BVNL is namelijk van mening dat wanneer je dergelijke acties ondersteunt, je ook de hand in eigen boezem moet steken.
3. Het valt BVNL op dat er in de wijk Waluwe Oost en op verschillende industrieterreinen zeer beperkt plek gerealiseerd is voor groen. Is het College dat met ons eens? Zo ja, kan het College toelichten wat, in het kader van deze actie, zij hier aan gaan veranderen in de komende 4 jaar?
4. Waarom is er nergens op de site van de Gemeente Zaltbommel iets te vinden over het NK Tegelwippen waaraan de gemeente deelneemt? En waarom staat er op de pagina duurzaamheid niks over het vergroenen van tuinen?

Bekijk de antwoorden op deze schriftelijke vragen