Het klimaat is aan verandering onderhevig. Over de laatste 50 jaar is aan het aantal neerslagextremen toegenomen volgens het KNMI. Bij de recente zware regenval op donderdag 19 mei is in de gemeente op verschillende plekken overlast ontstaan. Met name de “oudere” delen van de stad lijken extreem overlast en schade op te lopen. Vooral in de Waterstraat en de Markt is afwatering een groot probleem bij een stevige regenbui. Kelders lopen vol, het is een waterballet op de rijweg en meerdere ondernemers dienen assistentie van de brandweer in te roepen. Dit zorgt voor niet alleen wateroverlast voor de bewoners en ondernemers in dat gebied maar ook voor waterschade. BVNL is van mening dat deze situatie m.b.t. overlast en de kosten tot gevolg inmiddels onhoudbaar is geworden en dat hieraan zo snel mogelijk iets verbeterd dient te worden.

1. Wat is de stand van zaken m.b.t. het onderhoud van het riool in de binnenstad en dan met name in de Waterstraat?
2. Wanneer is voor het laatst onderhoud gepleegd aan de riolering aldaar?
3. Is de afwateringscapaciteit van het riool in de binnenstad en dan met name in Waterstraat wat het College betreft voldoende?
4. Wat is de planning op korte termijn om bovenstaande situatie te verbeteren?
5. Wat zijn daarvoor volgens het College de juiste acties die genomen moeten worden?

Bekijk de antwoorden op deze schriftelijke vragen

Naar aanleiding van deze antwoorden hebben we vervolgvragen gesteld.